Chính sách giao hàng

Ngày đăng: 20 tháng 04, 2016 19:30

1. Giao hàng Cod Toàn Quốc

  • Nhận hàng rồi thanh toán tiền.

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng có giá trị 1 triệu đồng trở lên

  • Phí vận chuyển 30.000đ đối với đơn hàng có giá trị dưới 1 triệu đồng.

2. Giao hàng nội thành Hà Nội, TP.HCM

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng có giá trị 1 triệu đồng trở lên

  • Phí vận chuyển 20.000đ đối với đơn hàng có giá trị dưới 1 triệu đồng.

 

#Chính sách giao hàng