Câu hỏiCâu trả lời

1. Tại sao pin lại hao nhanh như vậy?

Khi màn hình chọn Cài đặt luôn bật, cả màn hình và MCU đều hoạt động nên việc pin cạn nhanh là điều bình thường. Tổng công suất tiêu thụ là 0,36W và sử dụng 15% pin trong khoảng 24 giờ. Chúng tôi khuyên bạn nên tắt màn hình hiển thị khi không sử dụng.

2. Tại sao "Thời gian sử dụng", "Chu kỳ pin", "Tổng đầu vào" và "Tổng đầu ra" không hiển thị "0" trên màn hình?

Sau khi nhận được bộ sạc di động, bạn sẽ thấy giá trị hiển thị trên màn hình cùng với dữ liệu. Đây là kỷ lục giá trị của nhà máy trong quá trình sản xuất và thử nghiệm. Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm, chúng tôi tiến hành các thử nghiệm để xác minh rằng sản phẩm đáp ứng được hiệu suất và thông số kỹ thuật dự kiến.
(a) "Chu kỳ pin" phải là 0 trong khi "Sức khỏe pin" phải là 100%.
(b) Các thông tin khác như "Sử dụng màn hình", "Tổng đầu vào" và "Tổng đầu ra" không được bằng 0.