1. Ngân hàng HD Bank

Tên tài khoản: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ vận tải quốc tế TMT.

Số tài khoản: 172704070003662

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Gia Định.

2. Ngân hàng ACB

Tên tài khoản: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ vận tải quốc tế TMT.

Số tài khoản 195047819 

Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Hoàng Cầu - Chi nhánh Hà Nội.

3. Ngân hàng Vietcombank

Tên tài khoản: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ vận tải quốc tế TMT.

Số tài khoản 0011004270254

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Sở Giao Dịch